“Els límits de la ciència i la veritat en democràcia”

octubre 10th, 2011 3 Comments

El proper dilluns 17 d’octubre començarà el debat “La cultura i la vida. Diàlegs sobre l’impacte de la biotecnologia”, un projecte conjunt del CCCB i el Centre Internacional per al Debat Científic amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre ciència i humanitats.

En els debats es plantejarà com els darrers avenços en biotecnologia canviaran la nostra forma de vida i quines incògnites ètiques i filosòfiques sorgiran d’aquestes transformacions. En aquest afany d’apropar ciències i humanitats, el cicle comptarà amb científics com Miguel Beato, Jaume Bertranpetit, María Blasco, Jordi Camí i Pere Puigdomènech, que dialogaran amb filòsofs i pensadors com Àngel Puyol, Inez de Beaufort, John Gray i Daniel Gamper.

Podeu consultar el programa complet dels debats aquí.

Avui us oferim en el nostre blog un article que el filòsof Daniel Gamper, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i participant als debats, ha escrit especialment per aquesta ocasió. Esperem que el gaudiu i que serveixi per encetar un debat que segur que serà controvertit:

“Els límits de la ciència i la veritat en democràcia”

per Daniel Gamper

“Si una cosa és possible, s’acabarà fent.” Aquesta advertència acompanya l’avenç de la ciència i la tècnica des de fa un parell de segles. El que succeeix en els laboratoris té efectes que poden canviar la manera de fer de la societat. Per això cal estar-hi amatent, sense però incórrer en alarmismes gratuïts. Fins a on ha d’arribar aquesta supervisió? Es pot posar sota l’escrutini públic el que fan els científics, controlar els seus projectes de recerca, sotmetre’ls a estrictes limitacions ètiques?

Atès que la comunitat científica, amb deshonroses excepcions, comparteix uns certs estàndards pel que fa als procediments, sovint es pot confiar que els agents implicats en la recerca s’autoregularan. Tanmateix, en els casos en què fer confiança seria més aviat una forma de temeritat, s’estableixen comitès externs que funcionen com a barreres normatives per evitar que el desitjable sigui determinat pel possible.

Com canviarà la biotecnologia la vida humana? En el clàssic "Blade Runner" ja es reflexionava sobre aquesta qüestió

A qui li correspon de decidir els límits del desitjable? Qui té autoritat per definir la vida? En les grans controvèrsies ètiques del món contemporani es lluita per respondre aquesta pregunta en un sentit o en un altre. Alguns pensen que només l’apel·lació a la veritat pot ajudar-nos, d’altres que cal respectar per sobre de tot l’autonomia dels ciutadans. Els qui ens inclinem per abandonar la veritat com el far que ens ha de guiar en la foscor, hem de vetllar també perquè no es confongui el poder amb l’autoritat i la força amb la veritat. Hem de vetllar, doncs, pels procediments.

En democràcia, a diferència del que diu el Benet XVI, no es decideix la veritat i la mentida mitjançant el principi de la majoria. En primer lloc, perquè el que trien els ciutadans i els seus representants no és assimilable a la veritat, i en segon lloc, perquè el que poden decidir està delimitat prèviament pels principis fonamentals establerts en la Declaració Universal dels Drets Humans i en les normes que s’hi adhereixen.

Tanmateix, sí que té raó el cap de la jerarquia catòlica quan assenyala que les democràcies liberals han tallat el seu vincle amb la veritat. I està bé que així sigui, en especial quan es tracta de qüestions controvertides relatives a l’ètica. La democràcia prioritza la justícia per sobre de la veritat.

La justícia, quan ha d’establir els límits del factible, es posa al servei de l’ordre del món. Un ordre que no ens preexisteix, sinó que és davant nostre i que a nosaltres ens correspon de tutelar. Es tracta, al cap i a la fi, de trobar el preciós equilibri entre la imprudència i l’excessiva precaució tant en la vida com en la ciència. Tot seguint l’Estagirita, convé invocar aleshores la prudència, l’aptitud per inventar solucions provisionals sense disposar de manuals d’aplicació clars i predeterminats, i tot sabent, alhora, que les eventuals solucions a què arribem hauran de ser revisades al seu torn un cop i un altre. En la tria de la guia, del conseller, del principi, hi rau la nostra llibertat que, com que hi ha molt en joc, és indestriable de la nostra responsabilitat.

Posem-nos verds: gestió ambiental i responsabilitat social en entitats culturals

octubre 5th, 2011 1 Comment

El 27 de setembre es va celebrar la II Jornada de Cultura i Medi Ambient organitzada per la Fundació Pau Casals i el Museu d’Art de Girona. Nosaltres hi vam acudir amb el desig de veure com treballen altres institucions en el marc de la gestió ambiental.

Els enfocaments de les ponències van ser diversos, des dels més teòrics fins als més tècnics i pràctics. Es van tractar també diferents aspectes des de la història de la implantació de sistemes de gestió ambiental a Catalunya fins a exemples pràctics d’actuació en institucions de diverses característiques i dimensions.

Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, va obrir la jornada desenvolupant la història de la implantació de sistemes de gestió ambiental a Catalunya. Evidentment es va iniciar en el marc industrial i no és fins aproximadament l’any 2000 que es comença a treballar en el sector serveis (principalment en l’àmbit del turisme). Cap al 2007 es comencen a analitzar les institucions culturals tractant de establir com es podia incorporar el rol ambiental en la gestió quotidiana i començar a treballar per obtenir la certificació ambiental d’aquestes institucions.

Per certificació ambiental s’entén bàsicament el compliment de les normatives ISO 14001 i EMAS. Per a l’obtenció d’aquesta certificació s’ha de demostrar que la institució enfoca la seva gestió cap a la qualitat i la sostenibilitat. En aquest sentit, Núria Ballester, directora de Vil·la Museu Pau Casals (la institució més petita entre les que han obtingut la certificació a Catalunya), va tractar els aspectes legals de caire mediambiental i d’obligat compliment per a qualsevol equipament públic, així com aquells que són necessaris per a la certificació (ISO 9001, ISO 14001 i EMAS).

Entre els requisits legals més importants hi ha l’obtenció de la llicència ambiental, la revisió d’aparells electrònics, els plans d’emergència, el control de la contaminació acústica, la gestió de residus, el control d’emissions, el control de les instal·lacions industrials (climatitzadors, elevadors, compressors, etc.), com també el control de plagues i microorganismes.

Així també, Carme Martinell i Callicó, del Museu d’Art de Girona, va detallar com van implantar el sistema de gestió de qualitat per aconseguir l’ISO 9001 i després el de gestió ambiental per obtenir la certificació ISO 14001 – EMAS. En definitiva, han elaborat tot un nou sistema organitzatiu orientat cap a la qualitat i la sostenibilitat.

Per aprofundir en el mètode que cal seguir per poder assolir els requisits legals i implementar el pla de gestió, Sandra Roses, responsable de Medi Ambient del Museu de Montserrat, detallà la necessitat d’establir procediments per detectar, controlar i corregir en cas necessari, les operacions que puguin tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient.

II Jornada Cultura i Medi Ambient. Foto: Kippelboy

Al Museu de Montserrat empren una formulació matemàtica (magnitud x freqüència x severitat) que els permet avaluar els aspectes ambientals i determinar, així, quins són els aspectes més significatius i que requereixen control i seguiment. D’aquesta manera s’estableixen registres de consum tant d’aigua com d’energia i combustibles, duen a terme plans de manteniment preventiu de les instal·lacions i implementen sistemes d’estalvi. Tot això ha de ser mesurable, de manera que es pugui verificar si les correccions establertes són d’utilitat. També desenvolupen un pla de gestió de residus i un control de les emissions i dels productes perillosos amb els quals es pugui arribar a treballar a la institució.

Anant encara més al detall, és interessant comprovar alguns dels projectes específics que comporten els plans de gestió. Així, Ramón González, responsable de manteniment de la Fundació Miró, va detallar el projecte d’estalvi d’energia relacionat amb la il·luminació que estan duent a terme.

Per optimitzar la càrrega de llum han substituït la totalitat de projectors (uns 600) per altres de dimeritzables; han optimitzat el temps d’il·luminació a les sales d’exposicions mitjançant l’encesa i apagada automatitzada de les lluminàries amb un sistema de control d’horaris, i han optimitzat la potència absorbida per cada aparell en substituir les bombetes per unes de noves de baix consum. A més, estan realitzant una prova pilot en una de les sales de substitució d’aquestes mateixes bombetes per LED, de manera que es pugui analitzar la vida real de les bombetes, així com la seva qualitat lumínica i com afecten la contemplació de l’obra exposada.

II Jornada Cultura i Medi Ambient. Foto: Kippelboy

Un altre cas pràctic seria el que va presentar Xabier Abelló, cap de Manteniment del MNAC, que explicà els aspectes principals del Pla de Gestió de Residus que han desenvolupat i implementat al llarg del 2010 i el 2011. Inclou una primera fase d’avaluació i una segona de desenvolupament i planificació de la segregació de residus. A més, proposa i detalla les fases futures de prevenció que s’implantaran el 2012.

També hi eren presents representants d’AENOR per als quals les normatives haurien de ser enteses com un full de ruta que ajuda la institució a establir sistemes de gestió i que li facilitaran el desenvolupament de la seva activitat i el control de les seves accions. AENOR considera que això és una tasca que ja s’està portant a terme a les principals institucions culturals i que a poc a poc va calant la necessitat de la seva implantació.

A més, van proposar un segon pas que seria treballar els aspectes indirectes, és a dir, fer que les institucions culturals funcionin com a altaveus, de manera que en difondre el seu treball en els aspectes mediambientals puguin provocar que aquest tipus de pràctiques s’estenguin. Així, van proposar comunicar les accions mediambientals que porti a terme la institució (tant mitjançant els serveis didàctics com les campanyes de difusió), així com incloure aquests aspectes en la contractació amb tercers.

En la línia del que va tractar la representant d’AENOR, Manel Guerrero, del Centre d’Arts Santa Mònica, va parlar de la participació del públic i dels canals de comunicació. Precisament va detallar les accions de comunicació i participació que han establert a l’Arts Santa Mònica per donar a conèixer el pla de gestió ambiental que estan desenvolupant. A més en els seus programes educatius han inclòs i potenciat els temes relacionats amb el medi ambient.

Per a la consecució de l’èxit del pla de gestió ambiental han afavorit la participació de tots els treballadors. Inicialment van designar entre la plantilla un coordinador i un tècnic de medi ambient, que han estat els eixos centrals del desenvolupament del projecte, però es van realitzar campanyes informatives per implicar-hi tota la plantilla, cadascun en el seu camp d’acció laboral.

En el torn de preguntes va ser destacable la intervenció de Josep M. Masip, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el qual va esmentar que estan treballant per a la creació d’un distintiu de qualitat ambiental que no suposa una certificació però que sí que es tracta d’un primer pas. Seria un reconeixement per a aquelles institucions que hagin iniciat unes pautes d’acció encaminades a la sostenibilitat, tot i que encara no hagin arribat a la certificació. Va indicar, a més, que fins ara han existit ajuts per a les empreses que s’encaminen cap a l’etiquetatge ecològic (o cap al distintiu de qualitat mediambiental en aquest cas) però que no es van donar el 2011. No obstant això, s’espera que es reprenguin el 2012.

Salvador Cardús a la II Jornada cultura i medi ambient. Foto: Kippelboy

Tots els ponents van coincidir en què la implementació de sistemes de gestió tant de qualitat com de medi ambient i seguretat és un projecte que ha de fluir des de la direcció de qualsevol institució i ha d’arribar i implicar la totalitat de la plantilla. A més, l’obtenció de la certificació no és el final del camí, sinó que és l’establiment d’una manera de treballar de manera contínua.

Finalment, Salvador Cardús va aportar una visió externa sobre la responsabilitat social de les institucions culturals, no sols en matèria mediambiental sinó també en altres aspectes, com a promotors de canvis i adaptació al nou escenari sociopolític o com a creadors de ciutadania i identitat.

Cal remarcar que aquest tipus de trobades són fonamentals tant com a aparador d’experiències com per a l’intercanvi de coneixements entre els professionals del sector cultural, i posen en contacte institucions que treballen amb uns mateixos objectius.

Presentació i estrena de la plataforma virtual “Pantalla Global”

setembre 29th, 2011 3 Comments

Divendres 30 de setembre a les 12h presentem “Pantalla Global”, un projecte de co-creació conformat per una exposició, que tindrà lloc al CCCB del 24 de gener al 27 de maig de 2012, i per una plataforma virtual que funcionarà abans, durant i després de la versió presencial.

En l’acte de presentació de Pantalla Global participen Gilles Lipovetsky i Jean Serroy, comissaris de l’exposició, Josep Ramoneda, director del CCCB, Jordi Balló, cap d’exposicions del CCCB i Juan Insua, cap de projectes del CCCBLab.

Podeu seguir en directe la presentació a través de:

El 30 de setembre també es posa en funcionament la plataforma virtual http://pantallaglobal.cccb.org/ des de la qual es vehicularà  la participació dels usuaris en el projecte i es donarà a conèixer el procés de creació de l’exposició.  També podreu seguir totes les novetats i compartir les vostres impressions a través del Twitter @pantallaglobal i de la pàgina de Facebook.

Pantalla Global és un projecte obert, evolutiu i compartit que consta de tres fases: INCUBACIÓ, EXPOSICIÓ i POST-EXPOSICIÓ. En aquest vídeo expliquem les fases i objectius de Pantalla Global.

Emergència! 2012 ja es aquí!

setembre 26th, 2011 No Comments

Hola de nou!

Després d’un estiu gaudint del sol, la mar i la bona música, tornem amb les piles ben carregades i contents de poder anunciar que estem treballant en la nova edició d’Emergència!, que tindrà lloc al CCCB el 18 de febrer de 2012.

En poques setmanes revelarem el cartell que composarà aquesta quarta edició, però, fins llavors, us deixem amb el fantàstic vídeo resum del que va ser Emergència! 2011, realitzat per la productora catalana Centset.

Us convidem a gaudir amb aquesta selecció d’alguns moments de la darrera edició, amb actuacions com les de Fiera, Patrick Bower and the World without Magic, Ornamento y Delito i Dotore, entre d’altres.

Esperem que us agradi!

Guanyadors de “Brangulí va ser aquí. I tu?”

setembre 22nd, 2011 7 Comments

Els guanyadors de la convocatòria “Brangulí va ser aquí. I tu?” són:

Barcelona

Gianluca Napoli

http://www.gianlucanapoli.com/

Vida al carrer/Vida en la calle/Street life

Glòries

microbio*_Aitor Estévez Olaizola

www.aitorestevez.com

Reformes urbanístiques/Reformas urbanísticas/Urban remodelling

Vacaciones en la playa

Thaïs Batlle

http://www.flickr.com/photos/thaisbatlle/

Platges/Playas/Beaches

Huida

David D. Velasco Abella

http://www.flickr.com/photos/ulldevellut/

Museus/Museos/Museums

Naixement

Àlex Escorihuela

http://escoguilmon-fotowalk.blogspot.com/

Espais emblemàtics/Espacios emblemáticos/Emblematic premises

Vitoriano

Martin Gallego

martingallego.blogspot.com

Espais de treball/Espacios de trabajo/Work places

El Fòrum des de l’aire
Joan Guillamat Castells
www.joanguillamat.com
Barcelona de nit/Barcelona de noche/Barcelona by night

Love is an unknown destination…

Marianna Di Ferdinando
http://www.flickr.com/photos/differ/

Transports/Transportes/Transports

Industrial Barcelona

Guillermo Atienza

http://www.flickr.com/photos/williamdrai/

Espais industrials/Espacios industriales/Industrial spaces

Acampada Barcelona – Plaça Catalunya 18-05-2011

Marcelo Aurelio

http://www.marceloaurelio.com

Esdeveniments polítics i socials/ Acontecimientos políticos y sociales / Political and social events