Equip de Registre

L'equip de conservació i registre del CCCB som Susana García i Neus Moyano (tècnics de Registre) i Alex Papalini i Josep Querol (tècnics de manipulació d'obres). Col·laboren amb nosaltres professionals externs i estudiants en pràctiques.

La conservació preventiva, una responsabilitat compartida

juny 15th, 2010 Comments Closed

El Museu Marítim de Barcelona ha organitzat els dies 8 i 9 de juny les I Jornades de Conservació Preventiva sota el lema “una responsabilitat compartida”.

Conservació preventiva, segons la Confederació Europea de Restauradors Conservadors que va redactar les seves directrius professionals el 2002, “consisteix en les accions indirectes per retardar la deterioració i prevenir els danys mitjançant la creació de condicions òptimes de preservació del patrimoni cultural, així com fer-ho compatible amb el seu ús social. Conservació preventiva inclou la correcta manipulació, transport, ús, emmagatzematge i presentació. Pot incloure també la producció de facsímils amb la finalitat de preservar l’original”. (cita estreta de Reinaissance South West )

Els que varen intervenir, entre els quals em trobava en nom del CCCB amb la ponència: “Conservació preventiva en el disseny i muntatge d’exposicions”, hem coincidit en la necessitat de compartir la preocupació per la conservació entre tot el personal del museu que té contacte d’una o altra manera amb les obres d’art: comissaris, coordinadors, registres, conservadors, vigilants, monitors de sala, personal de neteja. Però també aquells que han de donar les directrius, i els departaments de premsa i difusió, és a dir, el personal de la institució que ha d’estar implicat en aquesta tasca amb les directrius, la comunicació i la propedèutica entre el personal i el públic.
S’ha posat de manifest que tots els museus treballen en la mateixa direcció i tenen interès en redactar directrius comunes per unificar criteris en conservació preventiva. S’ha d’investigar també en la direcció de la sostenibilitat, és a dir, en la racionalització dels costos energètics i econòmics de la conservació preventiva.

Susana García assistirà el proper Novembre a la VII Conferència  Europea de Registres de Museus que enguany tindrà lloc a Amsterdam sota el lema “Bein’ Green”,  que també va en la mateixa línea. El lema està pres d’una cançó dels 70 de la cèlebre granota Gustavo, que no només es refereix a la sostenibilitat ambiental, sinó al coratge al qual hem de recórrer per ser diferents.YouTube Preview Image

Conservar és cosa de tots!

maig 18th, 2010 2 Comments

L’equip de Registre i Conservació del CCCB ens encarreguem de documentar totes les exposicions de la casa amb la finalitat de tenir un registre de les obres d’art, documents o instal·lacions que entren i surten per les exposicions. El formem quatre persones, 2 tècnics de Registre: Susana Garcia i Neus Moyano i 2 tècnics de manipulació d’obres: Alex Papalini i Josep Querol. A més comptem amb la col·laboració de grups de professionals externs.

Tenim un lema: a més coneixement de l’objecte a exposar i de les condicions de l’espai expositiu, més previsió podem tenir de les condicions de presentació i podem evitar més accidents sobre les obres patrimonials. I també tenim una convicció: conservar és cosa de tots.

Aquí podeu veure part del procés de treball del nostre equip en el muntatge de l’exposició ATOPIA que, per cert, estem a punt de desmuntar. El  proper 24 de maig és l’últim dia per visitar-la!

El procés de muntatge i desmuntatge és especialment delicat per la integritat de les obres. Les persones que hi intervenim tenim la funció específica de vetllar per què tot vagi com una seda, des del moment que les obres surten dels seus llocs d’origen fins a que es tornen un cop acabada l’exposició. Hi intervenim registres, restauradors, muntadors, transportistes,  amb l’assistència valuosa dels becaris.

Les caixes s’obren en presència de registres, que documenten com està embalada l’obra. Els restauradors  documenten l’estat de conservació de la peça en el moment de l’arribada i la manera com s’ha de presentar, per fer un seguiment de la seva instal·lació, del seu estat durant l’exposició i per  comprovar l’estat de conservació i el correcte embalatge abans de ser retornada.

1