Equip de Registre

L'equip de conservació i registre del CCCB som Susana García i Neus Moyano (tècnics de Registre) i Alex Papalini i Josep Querol (tècnics de manipulació d'obres). Col·laboren amb nosaltres professionals externs i estudiants en pràctiques.

(Català) La conservació preventiva, una responsabilitat compartida

June 15th, 2010 Comments Closed

(Català) Conservar és cosa de tots!

May 18th, 2010 2 Comments

1