Posts Tagged ‘obra’

Conservar és cosa de tots!

maig 18th, 2010 2 Comments

L’equip de Registre i Conservació del CCCB ens encarreguem de documentar totes les exposicions de la casa amb la finalitat de tenir un registre de les obres d’art, documents o instal·lacions que entren i surten per les exposicions. El formem quatre persones, 2 tècnics de Registre: Susana Garcia i Neus Moyano i 2 tècnics de manipulació d’obres: Alex Papalini i Josep Querol. A més comptem amb la col·laboració de grups de professionals externs.

Tenim un lema: a més coneixement de l’objecte a exposar i de les condicions de l’espai expositiu, més previsió podem tenir de les condicions de presentació i podem evitar més accidents sobre les obres patrimonials. I també tenim una convicció: conservar és cosa de tots.

Aquí podeu veure part del procés de treball del nostre equip en el muntatge de l’exposició ATOPIA que, per cert, estem a punt de desmuntar. El  proper 24 de maig és l’últim dia per visitar-la!

El procés de muntatge i desmuntatge és especialment delicat per la integritat de les obres. Les persones que hi intervenim tenim la funció específica de vetllar per què tot vagi com una seda, des del moment que les obres surten dels seus llocs d’origen fins a que es tornen un cop acabada l’exposició. Hi intervenim registres, restauradors, muntadors, transportistes,  amb l’assistència valuosa dels becaris.

Les caixes s’obren en presència de registres, que documenten com està embalada l’obra. Els restauradors  documenten l’estat de conservació de la peça en el moment de l’arribada i la manera com s’ha de presentar, per fer un seguiment de la seva instal·lació, del seu estat durant l’exposició i per  comprovar l’estat de conservació i el correcte embalatge abans de ser retornada.

1