Posts Tagged ‘conservació preventiva’

La conservació preventiva, una responsabilitat compartida

juny 15th, 2010 Comments Closed

El Museu Marítim de Barcelona ha organitzat els dies 8 i 9 de juny les I Jornades de Conservació Preventiva sota el lema “una responsabilitat compartida”.

Conservació preventiva, segons la Confederació Europea de Restauradors Conservadors que va redactar les seves directrius professionals el 2002, “consisteix en les accions indirectes per retardar la deterioració i prevenir els danys mitjançant la creació de condicions òptimes de preservació del patrimoni cultural, així com fer-ho compatible amb el seu ús social. Conservació preventiva inclou la correcta manipulació, transport, ús, emmagatzematge i presentació. Pot incloure també la producció de facsímils amb la finalitat de preservar l’original”. (cita estreta de Reinaissance South West )

Els que varen intervenir, entre els quals em trobava en nom del CCCB amb la ponència: “Conservació preventiva en el disseny i muntatge d’exposicions”, hem coincidit en la necessitat de compartir la preocupació per la conservació entre tot el personal del museu que té contacte d’una o altra manera amb les obres d’art: comissaris, coordinadors, registres, conservadors, vigilants, monitors de sala, personal de neteja. Però també aquells que han de donar les directrius, i els departaments de premsa i difusió, és a dir, el personal de la institució que ha d’estar implicat en aquesta tasca amb les directrius, la comunicació i la propedèutica entre el personal i el públic.
S’ha posat de manifest que tots els museus treballen en la mateixa direcció i tenen interès en redactar directrius comunes per unificar criteris en conservació preventiva. S’ha d’investigar també en la direcció de la sostenibilitat, és a dir, en la racionalització dels costos energètics i econòmics de la conservació preventiva.

Susana García assistirà el proper Novembre a la VII Conferència  Europea de Registres de Museus que enguany tindrà lloc a Amsterdam sota el lema “Bein’ Green”,  que també va en la mateixa línea. El lema està pres d’una cançó dels 70 de la cèlebre granota Gustavo, que no només es refereix a la sostenibilitat ambiental, sinó al coratge al qual hem de recórrer per ser diferents.YouTube Preview Image

1