I+C+i 2011

#1 // SERENDIPIA

cartell_ici_febrer1Data: 16/02/2011

Temes: Propietat intel·lectual, Ciència i cultura i Investigació i innovació

La serendipia és un descobriment o troballa afortunat o inesperat. Tenint en compte la connectivitat, l’ambient i les eines accessibles avui dia, la serendipitat pot ser una bona font d’innovació. Dedicarem la primera sessió I+C+i de l’any a veure d’on sorgeixen les bones idees, i si és possible cultivar-les.

Participants: Trànsit Projectes, Ricard Solé.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#2 // EL REMIX COM A ECOSISTEMA CULTURAL

ici_remixData: 13/04/2011

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Pantalles, Propietat intel·lectual, Nous formats i Investigació i innovació.

«La cultura és un palimpsest infinit», va dir Roland Barthes. El paisatge mediàtic és ple de textos, àudios, vídeos i imatges fixes que flueixen en un intercanvi que converteix la nostra cultura en un bucle constant d’idees que viatgen a la velocitat de la llum i ens enriqueixen contínuament.

Perquè la remescla és molt més que un antecedent artístic desenvolupat en la idea de collage a les avantguardes. O molt més que la tècnica del sampling sonor desenvolupat des del principi de la fonografia i encimbellat pels DJ a partir dels vuitanta. La remescla està inserida en la nostra cultura i afecta transversalment les nostres nocions d’educació, comunicació, coneixement, política, etc.

Participants:ZEMOS98, Trànsit Projectes, Jonathan McIntosh.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#3 // EDUCACIÓ EXPANDIDA #2

ici_eduex2_cartell1Data: 12/05/2011

Temes: Educació i Cultura de xarxes i nous públics

El febrer de 2010 es va tractar l’impacte del context digital en l’educació i les formes d’aprenentatge. En aquesta nova sessió es vol examinar des d’una perspectiva crítica els canvis i les possibilitats que la tecnologia posa a l’abast dels centres culturals i educatius de manera que el diàleg entre ells pugui ser no solament més fluid sinó, i sobretot, més rellevant.

La posada en marxa, per part del CCCB, dels projectes en línia www.cccbeducacio.org i www.cccb.org/navegador que contenen una forta aposta per la participació posen sobre la taula una experiència pràctica que es fonamenta en la hipòtesi tantes vegades formulada segons la qual s’ha de repensar el paper dels receptors-consumidors culturals en el sentit de reconèixer la seva capacitat i activitat com a emissors-productors de coneixement.

Participants: Pere Arcas (TV3), Juanjo Arranz (Biblioteques de Barcelona), Ramon Espelt (CCCB educació),Teresa Fèrriz (UOC), Sera Sánchez (CEESC), Pepe Serra (Museo Picasso), Roberto Aparici, Xavier Kirchner.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#4 // PANTALLA GLOBAL. INCUBANT UNA EXPOSICIÓ

cartell_ici_pantallaglobalData: 22/06/2011

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Pantalles i Nous formats

De gener a maig de 2012, el CCCB presenta Pantalla Global, una exposició que explora el poder de la pantalla en la societat actual. Al setembre de 2011, es posarà en marxa l’espai virtual de l’exposició, una finestra oberta a la participació del públic i que dóna visibilitat a etapes del treball d’incubació que habitualment resten ocultes. En aquesta línia us proposem una jornada I+C+i en la qual podreu conèixer els continguts de l’exposició i dialogar amb els seus comissaris.

Participants: TelenoikaGilles Lipovetsky, Jean Serroy.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#5 // 2.0: DE LA INTERACCIÓ A LA CO-CREACIÓ

sesion_05_test01Data: 14/09/2011 – 15/09/2011

Temes: Cultura de xarxes i nous públics i Nous formats

El 2010 la sessió I+C+i Institucions 2.0 plantejava una reflexió sobre les promeses i els dilemes de la filosofia 2.0 en les institucions culturals i el seu potencial com a motor de canvi de la dinàmica cultural en general. Aquesta nova sessió se centrarà en el disseny, l’aprenentatge pràctic i l’estudi de casos de processos participatius de diversos graus: des de la interacció amb l’«abans anomenat públic» fins a la co-creació.

Participants: Irene Lapuente, Ramon Sangüesa, Wayne Labar, Robert Ketner.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#6 // HUMANITATS DIGITALS

594x297mm_bleed3mm_trzData: 09/11/2011

Temes: Cultura de xarxes i nous públics i Investigació i innovació

L’era de les noves tecnologies de la informació i el coneixement està provocant una transformació de les ciències humanes clàssiques. Una nova àrea d’estudi sorgida de la intersecció entre les eines digitals i les humanitats promou la integració dels avenços de la tecnocultura amb la filosofia, la literatura, l’art, la lingüística i els estudis culturals. Els treballs realitzats per l’Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou (IRI) estan centrats en aquest nou camp conegut com a Humanitats digitals, en les qual pren especial importància la condició participativa activada pel web 2.0 (web social) i també per l’emergència del web 3.0 (web semàntica).

Participants: Bernard Stiegler, Vincent Puig (IRI), Samuel Huron (IRI/Inria), Pierre-Louis Xech (Microsoft France), Enric Senabre, Alina Mierlus, Toni Hermoso (Mozilla Catalunya), Juan Insua.

+ INFO DE LA SESSIÓ

#7 // PROPIETAT INTEL·LECTUAL AL SEGLE XXI

594x297mm_bleed3mm_trz1Data: 29/09/2011

Temes: Propietat intel·lectual i Economia Distribuïda

El naixement i l’evolució del dret de la propietat intel·lectual han anat de la mà de l’evolució tecnològica. Al segle XX va assolir un desenvolupament exponencial amb la signatura de convenis internacionals, el reconeixement dels drets connexos i la implementació dels sistemes de remuneració compensatoris, però el segle passat també va marcar l’inici de l’era digital, a l’entorn de la qual encara no s’ha adaptat. A quins reptes i objectius s’enfronta la propietat intel·lectual al segle XXI?

Participants: Enric R. Bartlett (degà de la Facultat de Dret d’ESADE), Josep Ramoneda (director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Agnès Lucas-Schloetter

+ INFO DE LA SESSIÓ