Posts amb el tag: prosumer

El realizador y co-comisario de Pantalla Global  habla de la tesis de la exposición que el CCCB prepara para junio de 2011.  La muestra, según Andrés Hispano, puede servir tanto para repensar  la historia de las pantallas en la cultura contemporánea como para replantear el formato audiovisual dentro del género expositivo. Hispano también habla del la importancia de abrir el proceso de creación de la exposición, un proyecto en el que está trabajando el CCCB Lab.

Please enable Javascript and Flash to view this Blip.tv video.

8/10/2010

Debat I+C+i (3/3/09): “Estimat públic”

Pregunta de la sessió: Fins a quin punt la participació dels públics és emancipadora o un engany més?

Llegeix el resum del debat online que s’ha produit durant el mes de març sobre aquest tema.

ROGER BERNAT, director teatral

RESUM DE LA SESSIÓ: La segona trobada I+C+i (Investigació i innovació en l’àmbit cultural) va reunir al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Roberto Fratini, Yaiza Hernández, Pedro Soler en un debat moderat per Roger Bernat. Tots quatre són professionals del món de les arts i de la cultura i autors de “QUERIDO PÚBLICO: EL ESPECTADOR ANTE LA PARTICIPACIÓN: JUGADORES, USUARIOS, PROSUME“, un llibre col·lectiu – també hi participen altres 11 especialistes – que analitza la figura de l’espectador en relació a l’obra. De l’evolució dels públics al llarg de la història van parlar en la sessió I+C+i. El punt més intens del debat va arribar quan es va tocar el tema de la participació dels públics, que ha augmentat amb l’ús generalitzat d’Internet, els jocs interactius i les noves tecnologies.

Existeix l’obra artística sense la participació del públic? En un món on pràcticament tothom participa, qui queda per consumir l’art? Per què totes les obres del segle XXI han de demanar la participació del públic? S’està convertint la participació en una obsessió? Aquests són alguns dels interrogants que van plantejar els ponents durant el debat.

Un altra de les qüestions que va sortir durant el debat i que Roger Bernat ens presenta en aquest vídeo és si realment la participació és una pràctica emancipadora pel públic o és un miratge, una il·lusió que ens fa estar subjectes a una pantalla hores i hores i ens abstreu de la nostra identitat com a públic.

Llegeix els comentaris que s’han fet fins ara. El debat continua aquí.

(Castellano)

………………………………………………………………………………………………………………………….

30/3/2009

RESUMEN DE LA SESIÓN:

El segundo encuentro I+C+i (Investigación e innovación en el ámbito cultural) reunió en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) a Roberto Fratini, Yaiza Hernández, Pedro Soler en un debate moderado por Roger Bernat.

Los cuatro son profesionales del mundo de las artes y de la cultura y autores de QUERIDO PÚBLICO: EL ESPECTADOR ANTE LA PARTICIPACIÓN: JUGADORES, USUARIOS, PROSUMERS Y FANS, un libro colectivo – también participan otros 11 especialistas – que analiza la figura del espectador en relación a la obra.

De la evolución de los públicos a lo largo de las historia hablaron en la sessión I+C+i. El punto más intenso del debate llegó al tocar el tema de la participación de los públicos, que ha aumentado con el uso generalizado de Internet, los juegos interactivos y las nuevas tecnologías.

¿Existe la obra artísitca sin la participación del público?
En un mundo en que prácticamente todos participan ¿quién queda para consumir el arte? ¿ Por qué todas las obras del siglo XXI tienen que pedir la participación del público? ¿Se está conviritendo la participación en una obsesión? Estos son algunos de los interrogantes que plantearon los ponentes durante el debate.

Otra de las cuestiones que surgió durante el debate y que Roger Bernat nos presenta en este vídeo es si realmente la participación es una práctica emancipadora para el público o es un espejismo, una ilusión que nos hace estar sujetos a una pantalla horas y horas y nos abstrae de nuestra identidad como público.

El debate está abierto. Podéis participar (o no) con vuestros comentarios aquí.

3/3/2009