Roberto Aparici

edu1És docent i investigador en el camp de l’educomunicació. Ha publicat, entre altres, els llibres Lectura de la imagen en la era digital (1989), La imagen: análisis y representación de la realidad (2002) i ha coordinat Educomunicación: más allá del 2.0 (2010). És director del màster “Comunicació i educació en la xarxa. De la societat de la informació a la societat del coneixement” a la UNED. Actualment, coordina la col·lecció Comunicació Educativa a l’editorial Gedisa.

http://www.uned.es/ntedu/personales/raparici/curriculum.htm

Participa a la sessió: Educació Expandida #2 (2011)