I+C+i 2008

febrer08#1 // NOUS REPTES, NOVES PRIORITATS

Data: 05/02/2008

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Investigació i innovació

Ekow Eshun, director de l’ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres, i Ferran Barenblit, director del CASM (Centre d’Art Santa Mònica) de Barcelona, establiran un diàleg al voltant de les estratègies i els posicionaments amb què dirigeixen aquests centres de difusió cultural. A partir de la seva experiència com a observadors privilegiats de tendències, en aquesta sessió d’I + C + i parlarem del paper de les institucions culturals en la societat actual, de la generació i captació de públics i dels conceptes de programació que afavoreixen l’emergència d’una nova cultura.

Participants: Ferran Barenblit i Ekow Eshun

DOCUMENTACIÓ

mars08#2 // NOVA CULTURA EN XARXA

Data:04/03/2008

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Nous formats

L’Anella Cultural és un projecte que uneix diferents centres culturals per tal de produir i intercanviar coneixements a través d’Internet. Inés Garriga, Coordinadora del Cluster Audiovisual de la Fi2Cat, i Antoni Abad, artista especialitzat en nous mitjans, mostren el potencial d’aquesta iniciativa a partir d’un prototip proposat pel creador. Les dinàmiques de la innovació, les formes de consum i producció cultural relacionades amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i la transformació dels formats seran els eixos centrals d’aquesta sessió.

Participants: Antoni Abad i Inés Garriga

DOCUMENTACIÓ

abril08#3 // L’ECODISSENY EN L’ÀMBIT CULTURAL

Data: 24/04/2008

Temes: Nous formats, Ciència i cultura

Joan Rieradevall és doctor en Ciències Químiques, professor titular del Departament d’Enginyeria Química i investigador principal del grup Sostenipra de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en sostenibilitat en el sector cultural i especialista en ecodisseny, ens parlarà d’aprofitament energètic, d’ecoeficiència i de compra verda aplicada a esdeveniments efímers i infraestructures culturals. L’objectiu d’aquesta sessió és presentar, a través de casos concrets, la importància d’incorporar dinàmiques ecològiques en els diferents estadis de la producció cultural i conèixer els procediments que ho fan possible.

Participants: Joan Rieradevall

DOCUMENTACIÓ

juny08#4 // L’ESCENA FUTURA

Data: 12/06/2008

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Nous formats

El ritme vertiginós del canvi tecnològic afecta també l’escena contemporània, i aguditza la sensació que hi ha una “crisi” en els formats de les arts de la representació, que estarien perdent la seva vigència. Sobre la base d’un marc teòric de referència que donarà compte de la situació actual, un grup de creadors, teòrics i gestors de les arts escèniques exposarà i confrontarà visions i identificarà reptes i oportunitats amb la intenció de contribuir a la interpretació del present i a una reorientació de la praxi teatral.

Participants: Roger Bernat, Óscar Dasi, Xavier Mercè, Àlex Rigola, José Antonio Sánchez, Simona Levi i Ricardo Szwarcer

DOCUMENTACIÓ

setembre08#5 // CIÈNCIA I CULTURA: UN APROPAMENT DES DE LA INNOVACIÓ

Data: 30/09/2008

Temes: Ciència i cultura

En aquesta sessió els científics espanyols Marc Boada, Carmen Ocal, Andrés Moya i Òscar Vilaroya ens parlaran de tres àrees de coneixement d’actualitat: fabricar vida o la biologia sintètica, el binomi cervell – ment o la Neurociència en el segle XXI i la Ciència de Materials.

La sessió està coordinada per Susana Garelik (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Sebastián Grinschpun i Luis Quevedo (Noncero S.L.).

Participants: Marc Boada, Carmen Ocal, Andrés Moya i Òscar Vilaroya

DOCUMENTACIÓ

novembre086# // GENEALOGIA DE L’I+D

Data: 06/11/2008

Temes: Investigació i innovació

YProductions, dedicada a la gestió, distribució i formació cultural, ha realitzat un estudi en què es mostra l’evolució de les dinàmiques d’I + D des del seu origen en el món empresarial fins a l’actualitat. Jaron Rowan ens presentarà l’estudi fet per YProductions, que parteix d’una anàlisi historicista de l´ I + D, i es focalitza en exemples específics de projectes culturals actuals que treballen incorporant dinàmiques d’innovació a la seva metodologia de treball.

Participants: Yproductions

DOCUMENTACIÓ