YProductions

Productora cultural creada el 2003 dedicada a tasques de producció, gestió, investigació i formació en l’àmbit de la cultura. Els seus projectes comparteixen un enfocament comú sota la doble vessant de ser entesos com processos de producció i al mateix temps d’investigació. Consideren que la cultura és un espai de producció de coneixement, per això YP es presenta com una plataforma que investiga sobre cultura des del treball cultural.

Tots aquests temes es materialitzen en xerrades com és el cas de Estrategues a Barcelona, estructures de treball com HAMACA la distribuïdora de vídeo i mitja, projectes editorials com Producta, Producta50 o Innovació en Cultura (2009, ed.Traficantes de Somnis) o projectes audiovisuals com Bastant Tinc Amb mi Mateix o Adesso il Tempo. Paral · lelament, han elaborat investigacions com Innovació en Cultura, noves economies de la cultura o les Ambaixades YP, els continguts i conclusions es poden trobar també en línia.

Actualment treballen en la investigació sobre “empreses del procomú” en col · laboració amb el laboratori de la utilitat pública de Medialab-Prado.

Web Yproductions

Participa a la sessió: Genealogia de l’I+D (2008)