I+C+i 2009

#1 // DE L’AMATEUR AL CONTRIBUÏDOR

cartell generData: 27/01/2009

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Propietat intel·lectual

L’adveniment de les tecnologies digitals col·laboratives trenca el monopoli dels agents culturals tradicionals (escoles, universitats, museus etc.) i dóna pas a una estructura en xarxa en la qual cada individu es converteix en un node capaç d’emetre, rebre i distribuir informació i coneixement. Estem davant d’una nova figura: el contribuïdor.

Participants: Bernard Stiegler, director de l’Institut de Recherche et d’Innovation (Centre Pompidou, Paris)

+ INFO DE LA SESSIÓ

#2 // ESTIMAT PÚBLIC

cartel_sesion_marzoData: 03/03/2009

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Nous formats

Existeix l’obra artística sense la participació del públic? En un món on pràcticament tothom participa, qui queda per consumir l’art? Per què totes les obres del segle XXI han de demanar la participació del públic? S’està convertint la participació en una obsessió? És emancipadora o un engany més?

Participants: Roger Bernat, Roberto Fratini, Pedro Soler i Yaiza Hernández

+ INFO DE LA SESSIÓ

#3 // LLIBERTAT, IGUALTAT I P2P

marzoici_p2pData: 31/03/2009

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Propietat intel·lectual.

Estem preparats per produir cultura d’igual a igual i crear valor comú? Podem reclamar un govern entre iguals i ser capaços d’autogestionar-nos? Podrem sostenir la propietat entre iguals i defensar el valor comú enfront de l’apropiació privada?

Participants: Michel Bauwens, Ismael Peña i Olivier Schulbaum. Una sessió coordinada per Platoniq.net

+ INFO DE LA SESSIÓ

#4 // CONFERÈNCIES PERFORMATIVES

cartell_abriljpgData: 28/04/2009

Temes: Nous formats

Tant si l’anomenem conferència, presentació o xerrada, el format basat en l’exposició d’idees davant d’un públic està avui més viu que mai. L’explosió espectacular del nombre de festivals, simposis i jornades o el seu ús en l’àmbit acadèmic o corporatiu l’han convertit en un acte de comunicació quotidià. Però la conferència està canviant, les possibilitats dels softwares de presentació l’estan transformant en un acte cada cop més performatiu i teatral.

Participants: Bruno Giussani, director europeu TED i José Luis de Vicente, periodista

+ INFO DE LA SESSIÓ

#5 // BRICOLATGE, SIGNIFICACIÓ I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

David de UgarteData: 03/06/2009

Temes: Propietat intel·lectual

Tant des de la crítica d’art com des de la teoria econòmica, el desenvolupament dels conceptes de postpodrucció i bricolatge estan portant cap a una crítica radical de la propietat intel·lectual. La generació de significat i la creació de valor resulten, en aquesta convergència de mirades, dues dimensions del mateix procés social.

Participant: David de Ugarte

+ INFO DE LA SESSIÓ

#6 // MODELO CITILAB

cartell-setembre-ok-212x300

Fecha: 29 de septiembre de 2009

Temas: Cultura de redes y nuevos públicos, Nuevos formatos

El modelo Citilab arrancó en novembre de 2007, en la reformada fábrica de Información entre y con la ciudadanía.

Can Suris (Cornellà) es el primer laboratorio ciudadano de Internet en Europa. Se trata de un lugar de encuentro, investigación y difusión de la Sociedad de la Información. En estos tres años, Citilab se ha estructurado como un proyecto continuo organizado alrededor de la creación de proyectos de formación, divulgación, comunicación e innovación con vocación empresarial y social.

Participante: Ramon Sangüesa

+ INFO DE LA SESSIÓ

#7 // SÍNTESI

cartelFecha: 27 de octubre de 2009

Temas: Investigación y innovación

Durante 2007, 2008 y 2009, I+C+i ha mostrado cómo se pueden integrar en el ámbito de la cultura los procesos de investigación, desarrollo e innovación; numerosos profesionales nos han explicado su experiencia, sus proyectos y las conclusiones a las que han llegado. En la última sesión de 2009, haremos una síntesis de lo que han sido estos tres años, analizaremos los contenidos de las sesiones y los relacionaremos con los cuatro bloques temáticos que vertebran las ideas centrales del ciclo: Crisis y transformación de formatos, Conceptos de programación, Difusión y comunicación de proyectos culturales y Dinámicas de la innovación. A partir de este análisis, haremos una valoración y veremos los objetivos del ciclo para el año 2010.

Participante: Juan Insua

+ INFO DE LA SESSIÓ