I+C+i 2009 // SÍNTESI

cartel-212x3001Data: 27 d’octubre de 2009

Temes: Investigació i innovació

Durant el 2007, el 2008 i el 2009, I+C+i ha mostrat com es poden integrar en l’àmbit de la cultura els processos d’investigació, desenvolupament i innovació; nombrosos professionals ens han explicat la seva experiència, els seus projectes i les conclusions a què han arribat. En la darrera sessió del 2009, farem una síntesi del que han estat aquests tres anys; analitzarem els continguts de les sessions i els relacionarem amb els quatre blocs temàtics que vertebren les idees centrals el cicle: Crisi i transformació dels formats, Conceptes de programació, Difusió i comunicació de projectes culturals i Dinàmiques de la innovació. A partir d’aquesta anàlisi, en farem una valoració i veurem els objectius del cicle per al 2010.

Participa: Juan Insua

DOCUMENTACIÓ

POSTS RELACIONATS