Andrés Moya

Catedràtic de la Universitat de València. És Doctor en biologia molecular i en filosofia. Les seves investigacions es centren en els mecanismes evolutius de virus i bactèries especialment simples, utilitzats en biologia sintètica: la disciplina que intenta crear vida en el laboratori bottom/up, és a dir, d’allò simple a allò complex.

Participa a la sessió: Ciència i cultura: un apropament des de la innovació (2008)