Marc Boada

Divulgador cientific, mecànic projectista i escultor. Dirigeix l’empresa Pèndulum dedicada a la museografia científica.

Participa a la sessió: Ciència i cultura: un apropament des de la innovació (2008)