I+C+i 2012 // UNA REVOLUCIÓ EDUCATIVA?

banner_2_rev_educativa_1Data: 21/03/2012

Edició: I+C+i 2012

Temes: Educació i Cultura de xarxes i nous públics

10-14H // TALLER “Cap a una educació creativa“. Amb Sergi Jordà, Daniel Gallardo, Carles F. JuliàGiovanni Maria Troiano i Sebastián Mealla.

Com podríem aprofitar les tecnologies digitals per educar en i per a la creativitat? Com ens podrien ajudar aquestes a desenvolupar una educació que potenciés l’exploració i la creació, i que posés la cerca i el descobriment de problemes i preguntes interessants per damunt de la formulació de respostes unívocament correctes?

Aquestes són algunes de les qüestions que planteja aquest taller, que té com a objectiu principal deixar entreveure algunes de les possibilitats que les actuals tecnologies digitals ens podrien oferir en l’àmbit de l’«educació creativa». Per això, el taller es durà a terme en quatre fases.

  1. Presentació de casos, tant de tecnologies potencials com de propostes educatives, parant una atenció especial en la fisicalitat, la naturalitat i la transparència d’aquestes tecnologies, que permetrien noves formes d’interacció i nous enfocaments, allunyats dels monitors, els teclats i els ratolins.
  2. Creació de grups de treball, amb diferents objectius, en funció dels interessos, les preferències i les especialitats dels participants. Els grups podran triar entre discussions més teòriques o el disseny conceptual d’aplicacions per a l’educació creativa utilitzant diverses tècniques de sketching, o una introducció pràctica a algunes d’aquestes tecnologies.
  3. Exposició del treball realitzat. Cada grup disposarà de deu minuts per exposar el procés dut a terme i les seves primeres conclusions.

18.30-19 h // PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL TALLERAbans del col·loqui, se sintetitzaran unes conclusions globals, que apuntin possibles línies de treball futur.

19-21 h // DEBAT «Reptes i necessitats de l’educació actual». Amb Sergi Jordà, Nik Gaffney i Lali Bosch.

Estem davant d’una revolució necessària en l’educació o n’hi hauria prou, en canvi, amb què fóssim conscients que l’educació hauria d’estar sempre en evolució constant? En quina mesura la societat actual ?que en part és fruit de la tecnologia actual? demana un canvi de paradigma? De quina manera les noves tecnologies fan possible aquest canvi, i fins a quin punt possibilitats i necessitats convergeixen o divergeixen?

Aquestes són algunes de les preguntes de fons que inspiren un col•loqui de creadors digitals preocupats per l’educació, en un moment històric en què el sistema educatiu creat en i per a la Revolució Industrial pot no servir, no sols perquè les possibilitats són unes altres, sinó, sobretot, perquè les necessitats socials són molt diferents.

DOCUMENTACIÓ

POSTS RELACIONATS