Nik Gaffney

Nik Gaffney és membre fundador de FoAM, on treballa com a dissenyador, programador i segon d’abord. Li agraden l’amplitud de mires i el disseny de baix a dalt; el que és aleatori com estratègia i la profunditat on és necessària; allò dinàmic a allò estàtic, el llenguatge Lisp al C, el temps real al temps enregistrat; i la complexitat per damunt del que és complicat. També forma part de “farmersmanual”, un incòmode conglomerat paneuropeu, basat en la xarxa i multisensorial (sorollós, que clica, desestructura i fa pampallugues estàticament). Parcialment lluminós.

WEB: http: //fo.am/people/nik/

Participa a la sessió: Una revolució educativa? (2012)