Daniel Gallardo Grassot

Daniel Gallardo Grassot és enginyer informàtic i Màster en sistemes cognitius i mitjans interactius. Actualment cursa els seus estudis de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra gràcies a una beca de recerca de Microsoft Research UK on també hi col•labora en el desenvolupament d’un projecte. La seva recerca està enfocada al camp de la interacció persona-màquina aprofundint sobretot en les interfícies tangibles multi-tàctils, camp on hi té varies publicacions. També es professor dels estudis de grau d’enginyeria informàtica i del Màster de disseny d’instruments musicals interactius on imparteix entre d’altres, cursos de computació física.

Participa a la sessió: Una revolució educativa? (2012)