Carles F. Julià

Carles F. Julià és enginyer informàtic i Màster en sistemes cognitius i medis interactius, i cursa estudis de doctorat a la UPF. Ha treballat en la creació i recerca de noves interfícies per la comunicació entre persona i ordinador (HCI), principament amb interfícies tangibles (TUI). Actualment treballa en estratègies per al reconeixement de gestos multiusuari per a interfícies no convencionals. És autor de diverses publicacions sobre l’ús d’interfícies tangibles i creador de diversos entorns de programació i projectes en el camp de les noves interfícies, l’educació i el coneixement. També és professor d’assignatures de grau i postgrau com “Taller de sistemes interactius” o “Real time interaction”.

Participa a la sessió: Una revolució educativa? (2012)