Teresa Fèrriz Roure

edu4Teresa Fèrriz Roure és directora del projecte LletrA, d’estudi i difusió de la literatura catalana a Internet (Universitat Oberta de Catalunya) i forma part de l’equip docent del Postgrau “Llibre, literatura i lectura en la societat de la informació. UOC-Grup 62-Leqtor” (UOC). És membre de la junta de govern del COBDC (vocalia d’Estudis) i de la d’AEMIC. Ha dirigit nombrosos projectes digitals orientats a l’ensenyament online i/o la difusió en obert. També porta a terme projectes d’investigació especialitzats en l’exili català a les Amèriques.

http://lletra.uoc.edu

Participa a la sessió: Educació Expandida #2 (2011)