Marcos García

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid, des de setembre de 2006 és responsable de la programació de continguts i de la coordinació de les línies de treball de Medialab-Prado de Madrid, juntament amb Laura Fernández. A la primavera de 2006 van iniciar el projecte Interactivos? com a part del programa educatiu de Medialab Madrid, del qual van ser responsables entre el 2004 i el 2006.

Interactivos? és una plataforma per al desenvolupament de projectes a través de la col.laboració entre participants provinents de disciplines diferents, que combina el taller de producció, el seminari teòric i l’exposició, en un procés obert al públic des del principi.

Altres línies de treball de Medialab-Prado, com Visualizar, Laboratorio del Procomún, Inclusiva-net y AVLAB, han adoptat el model col.laboratiu d’Interactivos? en el seu desenvolupament.

Participa a la sessió: Atlas Ilustrado de Sistemas Operativos Culturales (2007)