I+C+i 2008 // L’ESCENA FUTURA

juny081Data: 12/06/2008

Edició: I+C+i 2008

Temes: Cultura de xarxes i nous públics, Nous formats

El ritme vertiginós del canvi tecnològic afecta també l’escena contemporània, i aguditza la sensació que hi ha una “crisi” en els formats de les arts de la representació, que estarien perdent la seva vigència. Sobre la base d’un marc teòric de referència que donarà compte de la situació actual, un grup de creadors, teòrics i gestors de les arts escèniques exposarà i confrontarà visions i identificarà reptes i oportunitats amb la intenció de contribuir a la interpretació del present i a una reorientació de la praxi teatral.

Participants: Roger Bernat, Óscar Dasi, Xavier Mercè, Àlex Rigola, José Antonio Sánchez, Simona Levi i Ricardo Szwarcer

DOCUMENTACIÓ