Posts Tagged ‘Tere Badia’

(Català) Les capes de la hispanitat

November 9th, 2010 No Comments

1