(Català) Tres defenses de la democràcia en temps de penúria, a la col·lecció BREUS » Nancy Fraser en el CCCB

CCCB (c) Miquel Taverna, 2012

CCCB (c) Miquel Taverna, 2012


Leave a Reply