(Català) Lydia Cacho: «Un govern que aposta per obrir un casino està apostant també pel turisme sexual i l’abús»

January 30th, 2013 2 Comments

Comentaris
  1. [...] Més aviat m’inclino pel parer de la periodista Lydia Cacho, que afirma que un govern que aposta per obrir un casino fomenta el turisme sexual i l’abús. Precisament de xarxes de prostitució les carreteres que envolten Madrid en van plenes, en [...]

  2. [...] más bien por la opinión de la periodista Lydia Cacho, que afirma que un gobierno que apuesta por abrir un casino fomenta el turismo sexual y el abuso. Precisamente, las carreteras que rodean Madrid van llenas de redes de prostitución, en especial la [...]

Leave a Reply