El Lab

El CCCB LAB és un departament del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) dedicat a la recerca, transformació i innovació en l’àmbit cultural. Té com a objectius investigar i proposar línies de contingut i formats de presentació públics d’acord amb el context social i cultural actual, per ser desenvolupats en el CCCB.

 • Investigació

  Investigació

  La innovació en l’àmbit cultural. Innovar és una obligació de les institucions. Innovar significa reaccionar planificadament a canvis interns i externs per aprofitar les oportunitats que puguin sorgir. La innovació ha impregnat la producció del CCCB des de la seva fundació el 1994. El CCCB LAB suposa la potenciació d’aquesta tradició de llibertat, creativitat i porositat. Consolidar una línia d’investigació i innovació en l’àmbit cultural és la principal raó de ser del Lab.

  Les tecnologies digitals i els canvis culturals. La irrupció de les tecnologies digitals col·laboratives ha suposat un sisme en la manera de concebre, produir i distribuir els béns culturals, en les metodologies de treball, en els gèneres i formats i en els estils de programació. El CCCB LAB entén que el canvi va més enllà de les tecnologies i més enllà de la fascinació que aquestes ens desperten activem l’estudi de temes clau de l’actual fase de la societat del coneixement i la informació.

 • Creació i gestió de projectes

  Creació i gestió de projectes

  La nostra investigació i la nostra praxi es retroalimenten constantment: partim de projectes de producció pròpia per incorporar-hi innovacions fruit de la nostra investigació. I+C+i, Kosmopolis, Now, Nano, entre d’altres, són o han estat bancs de prova de temàtiques i nous formats.

 • Publicacions

  Publicacions

  Periòdicament publiquem reflexions i informes en aquest blog, tant dels temes com dels projectes en què treballem. Volem compartir el que aprenem i aprendre del que fan els altres: el grup és més intel·ligent que cada membre del grup. Per això difonem la nostra investigació i praxi sobre innovació cultural, creació i consolidació de xarxes o aprenentatge i disseny de processos de participació, especialment.

 • Creació de xarxes

  Creació de xarxes

  Internes: treballem transversalment amb la resta dels departaments del CCCB. Ens dotem de mecanismes de participació per integrar en la mesura del possible i de manera eficaç la diversitats de veus que conformen la nostra institució.

  Externes: formem part d’una àmplia comunitat en línia al voltant dels temes que ocupen el CCCB LAB. Mantenim diverses xarxes socials i difonem els projectes, les investigacions i els continguts que generem tant nosaltres com altres institucions. Col·laborem i/o coproduïm diversos projectes de col·lectius.