L’anomenat web social és un espai excel·lent per a la conversa, per compartir coneixement sobre un tema o per crear comunitat. Les institucions culturals hem après que el públic ja no és passiu i demana prendre part activa en aquesta conversa per esdevenir-ne contribuïdor. La «filosofia 2.0» ha entrat a les institucions culturals a través dels departaments de comunicació i premsa, i malgrat que es tracti d’un fenomen recent, no queden centres i museus que no tinguin una presència més o menys activa a les xarxes socials. Però l’ús de les eines 2.0 és tan sols la punta de l’iceberg d’un altre procés més profund que afecta altres esferes: metodologies i processos de treball, disseny d’activitats i programacions, curadoria, etc.

«El CCCB a la Xarxa» sintetitza una primera etapa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a Internet, centrada sobretot en la comunicació. La voluntat d’aprenentatge i actualització permanent ens obliga, però, a apostar per un coneixement constant dels processos participatius en el camí que va de la interacció a la co-creació.

Aquest document presenta l’estat del CCCB a la Xarxa en l’actualitat (desembre del 2011) i recull els principis i criteris que hem aplicat en la gestió d’eines 2.0 fins al moment, tot intentant fixar una metodologia adaptada a les necessitats i els objectius del centre. També proposa pautes d’estil perquè la comunicació en línia del CCCB sigui coherent tant amb les nostres línies conceptuals com amb els principis generals d’Internet.

«El CCCB a la Xarxa» vol ser tant una eina interna (per posar ordre, reflexionar sobre les eines 2.0 i fixar metodologia) com externa (compartir l’experiència). És un document que suggereix el camí del procés de canvi en què estem immersos, un work in progress constant que volem compartir i que de ben segur necessitarà revisions.

Etiquetes: ,

El text d’aquest article està sota la llicència Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual

6 comentaris

Deixa un comentari

Current day month ye@r *