I+C+i 2007 // DISONANCIAS

disonancias1Data: 09/03/2007

Edició: I+C+i 2007

Temes: Nous formats, Investigació i innovació

En aquesta sessió participen els membres del projecte DISONANCIAS Roberto Gómez de la Iglesia, director, Arantxa Mendiharat, coordinadora, i Santiago Eraso, membre del jurat de selecció dels artistes en l’edició 2006. DISONANCIAS és un programa que posa en relació unitats d’I+D+i d’empreses o centres tecnològics del País Basc amb artistes internacionals per investigar, de manera conjunta, productes, serveis, materials o procediments i plasmar aquesta investigació en prototips que responguin a les necessitats de la societat i anticipin les seves transformacions.

Participants: Roberto Gómez de la Iglesia, Arantxa Mendiharat, Santiago Eraso

DOCUMENTACIÓ