Mozilla Foundation

És una organització sense ànim de lucre creada el 2003 que promou l’apertura, la innovació i la participació a Internet.
Ofereix serveis bàsics a la comunitat de Mozilla i promouenn els valors del software lliure.

Web Mozilla Foundation

Participa a la sessió: Humanitats digitals (2011)