Laurence Rassel

Directora de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, Laurence Rassel ha desenvolupat, al llarg de la seva trajectòria professional, un treball d’investigació entorn del pensament i les pràctiques artístiques feministes, així com també una labor d’anàlisi crítica sobre la propietat intel·lectual en l’àmbit de les noves tecnologies. Aquesta línia de treball s’ha reflectit en el programa artístic de Constant, l’organització cultural que Rassel va dirigir del 1998 al 2008, any en què assumí la direcció d’exposicions i activitats a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Entre el 2001 i el 2006 Rassel ha estat coordinadora de projectes d’ADA, una xarxa de centres belgues de formació per a dones que promou el coneixement de les noves tecnologies com a eina d’integració. Com a comissària, conferenciant i gestora cultural ha col·laborat amb diferents festivals, museus i centres culturals internacionals, entre els quals cal destacar l’UNIA arteypensamiento de Sevilla, el centre Arteleku de Sant Sebastià, el Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) d’Anvers o el Département de Nouveaux Médias del Centre Pompidou de París.
www.constantvzw.org
www.fundaciotapies.org

Participa a la sessió: El futur dels arxius (2010)