Julián Altuna

Productor de la Fundació Quepo

http://www.quepo.org/es/

Participa a la sessió: La propietat intel·lectual al segle XXI (2011)