Dolors Reig

Dolors ReigDolors Reig és autora principal de l’espai sobre TIC i educació “El caparazón”. Treballa actualment com a freelance, consultora i professora per a diferents empreses, institucions, universitats, etc. (UOC, Elisava, Localret, Programa Compartim -Dep. de Justícia-, Fundación Telefónica, Servei de Formació de la Diputació de València, entre d’altres, actualment). Llicenciada en psicologia, màster en criminologia, inserció laboral, multimèdia, ha participat en diferents publicacions i esdeveniments en temes de dinamització de comunitats, xarxes socials, web social, tendències a Internet, empresa 2.0, social media, aprenentatge informal, entorns personals d’aprenentatge, e-learning, cibercultures, etc.

http://www.dreig.eu/caparazon/

Participa a la sessió: El futur dels arxius (2010)