Co-Creating Cultures

És una plataforma creada per Irene Lapuente i Ramon Sangüesa basada en el disseny, el comissariat, la investigació i l’aplicació de nous mètodes per a la creació de cultures de col · laboració. Se centren en la ciència, tecnologia, art i institucions i en el canvi en les organitzacions i en l’educació.

Co-Creating Cultures constitueix una de les àrees de treball de l’empresa La mandarina de Newton.

Han col · laborat amb centres d’Europa i EUA, com The Tech Museum, CCCB, Citilab o CosmoCaixa.

Web Co-Creating Cultures

Participen a les sessions: De la interacció a la cocreació (2011), Ciutats Lab (2012)