Carmenchu Buganza

Codirectora i professora del Master in Intellectual Property and the Information Technologies(IP&IT) de la Facultat de Dret d’ESADE.

Participa a la sessió: La propietat intel·lectual al segle XXI (2011)